NOTICE / ISAZISO: WARD 29 WARD COMMITTEE ELECTIONS

Residents from Kromdraai, Empumelelweni Extensions, Marikana and surrounding plots are hereby invited to the election of Ward Committees scheduled as follows:
 
Umphakathi waseKromdraai, Empumelelweni Extensions, Marikana nasemaPlotini uyamenywa ukuthamela umhlangano wokhetho lwama-Ward Committee ohleleke ngalendlela elandelayo: 

DATE / USUKU

TIME / ISIKHATHI

VENUE / INDAWO

31 May 2022

16:00

Empumelelweni Sportsground

31 May 2022

16:00

Etankini (emaPlotini)

Your attendance will bring transformation in our communities.
Ukuphumelela kwenu kuyoletha inguquko emphakathini.
 
Office of the Speaker
Read 1286 times Last modified on 31 May 2022